Mine tre seneste publikationer

  1. Simonsen, S. Kvantitative metoder: Gruppens effekter og processer. I Nielsen, J. & Sørensen, P. (red.), Brug gruppen Psykodynamisk gruppeterapi. Hans Reitzels Forlag. 2013.
  2. Arbejdsgruppe. Manual til psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur og deres pårørende. Region Sjælland. 2013. 
  3. Jakobsen JC, Hansen JL, Simonsen S, Simonsen E, Gluud C. Effects of cognitive versus interpersonal psychotherapy in patients with major depressive disorder: a systematic review of randomized clinical trials with meta-analyses and trial sequential analyses. Psychol Med. 2011, 4: 1-15.